• Ελληνικά
 • English
 • македонски јазик
 • Српски језик
 •   

  Θαλάσσιες Μεταφορές Θέματα Πλοιοκτητών

  Ποιες είναι οι διαδικασίες που απαιτούνται για αλλαγές πληρωμάτων στην Ελλάδα;

  Η Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων επιτρέπει αλλαγές πληρωμάτων μόνο σε αναγνωρισμένα σημεία εισόδου στην Ελλάδα. Σε εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις, επιτρέπεται η αλλαγή πληρώματος σε μη αναγνωρισμένα σημεία εισόδου, π.χ. σε περίπτωση ατυχήματος/θανάτου κλπ.

  Θα πρέπει πρώτα να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες κατάπλου με τις όλες τις εμπλεκόμενες Αρχές, δηλ. Λιμενικές, Τελωνειακές, Ελέγχου Διαβατηρίων για να επιτραπούν οι αλλαγές πληρωμάτων.

  Αλλαγή κοινοτικού πληρώματος

  Το πλήρωμα θα πρέπει να έχει διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες. Αφού κατατεθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, το πλήρωμα θα πρέπει να ελεγχθεί από τις Αρχές Ελέγχου Διαβατηρίων και μετά να μεταφερθεί στο πλοίο ή στο αεροδρόμιο.

  Αποναυτολόγηση: Η Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων χρειάζεται βεβαίωση των Λιμενικών Αρχών ότι ο εν λόγω ναυτικός είναι μέλος πληρώματος του συγκεκριμένου πλοίου.

  Ναυτολόγηση: Η Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων χρειάζεται βεβαίωση των Λιμενικών Αρχών ότι το συγκεκριμένο πλοίο θα αφιχθεί στο λιμάνι ή ότι αναμένεται εντός 48 ωρών προκειμένου ο ναυτικός να ναυτολογηθεί στο συγκεκριμένο πλοίο.

  Αλλαγή μη κοινοτικού πληρώματος

  Ναυτολόγηση

  Απαιτείται η αίτηση του ναυτικού προς την Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων για να επιτραπεί η ναυτολόγηση του, καθώς επίσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει διαβατήριο σε ισχύ.

  Μέλη πληρώματος από εθνικότητες που χρειάζονται θεώρηση εισόδου (VISA) θα πρέπει να την παραλαμβάνουν από το Ελληνική Πρεσβεία ή το Ελληνικό Προξενείο που εδρεύει στην πατρίδα τους (μετά από έγγραφη πρόσκληση του πράκτορα) ή να έχουν πολλαπλή θεώρηση εισόδου (VISA) Τύπου C.

  Η Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων απαιτεί την κατάθεση μιας Υπεύθυνης Δήλωσης του νόμου 1599/86 από το πράκτορα του πλοίου, όπου θα δεσμεύεται να καλύψει όλα τα έξοδα επαναπατρισμού του σε περίπτωση μη ναυτολόγησης του εν λόγω ναυτικού.

  Το πλήρωμα θα πρέπει να ελεγχθεί από τις Αρχές Ελέγχου Διαβατηρίων με ταυτοπροσωπία, να σφραγιστεί το διαβατήριο του με Είσοδο και Έξοδο και τελικά να μεταφερθεί στο πλοίο.

  Αποναυτολόγηση

  Απαιτείται η αίτηση του ναυτικού προς την Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων για να επιτραπεί η αποναυτολόγηση του, καθώς επίσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει διαβατήριο σε ισχύ.

  Μέλη πληρώματος από εθνικότητες που χρειάζονται θεώρηση εισόδου (VISA) θα πρέπει να την παραλαμβάνουν από την Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων ή να έχουν πολλαπλή θεώρηση εισόδου (VISA) Τύπου C.

  Απαιτείται η κατάθεση εκτυπωμένου ηλεκτρονικού εισιτήριου για όλα τα σκέλη του ταξιδίου μέχρι την πατρίδα του ναυτικού ή την χώρα για την οποία διαθέτει άδεια παραμονής.

  Η Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων απαιτεί την κατάθεση μιας Υπεύθυνης Δήλωσης του νόμου 1599/86 από το πράκτορα του πλοίου, όπου θα δεσμεύεται να καλύψει όλα τα έξοδα επαναπατρισμού του σε περίπτωση μη αποναυτολόγησης του εν λόγω ναυτικού.

  Το πλήρωμα θα πρέπει να ελεγχθεί από τις Αρχές Ελέγχου Διαβατηρίων με ταυτοπροσωπία, να σφραγιστεί το διαβατήριο του με Είσοδο και τελικά να μεταφερθεί στο αεροδρόμιο όπου θα ολοκληρώσει την διαδικασία αποναυτολόγησης σφραγίζοντας το διαβατήριο του με την αντίστοιχη Έξοδο από την χώρα.

   
  Σχετικά με τον αρθρογράφο
   
     error: Content is protected !!