Kroz našu dobro organizovanu mrežu , organizujemo i pratitimo svaki železnički saobraćaj na svetskom nivou. Pretovar robe , dokumentacija i nadalje praćenje tovara su među našim dužnostima.