Θαλάσσιες Μεταφορές Αγαθά

Αιτίες αύξησης των θαλάσσιων ναύλων κατά την πανδημία του Covid-19

Η έξαρση της πανδημίας του covid-19 άφησε αναμφίβολα ανεξίτηλο το αποτύπωμα της στην εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία αντιμετώπισε πολύ μεγάλες ...

Περισσότερα »


Θαλάσσιες Μεταφορές Αγαθά

Θαλάσσια μεταφορά σιταριού

Το σιτάρι είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα καλλιεργήσιμα δημητριακά αλλά ταυτόχρονα και ένα από το πιο δύσκολα κι επικίνδυνα ...

Περισσότερα »


Θαλάσσιες Μεταφορές Αγαθά Τελωνειακά

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ

H Fairplay Forwarding, μέλος του Ομίλου Κοσμάτος, ασχολείται μεταξύ άλλων με τη θαλάσσια μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων από και προς την Ελλάδα, ...

Περισσότερα »


Θαλάσσιες Μεταφορές Αγαθά

Φόρτωση / Εκφόρτωση αλάτι χύδην

Ο Όμιλος Κοσμάτος, ενεργώντας ως πράκτορας πολλών και διαφορετικών χύδην φορτίων, διαθέτει πολυετή εμπειρία σε ότι αφορά την θαλάσσια μεταφορά, ...

Περισσότερα »


Θαλάσσιες Μεταφορές Αγαθά

Ασφαλής φόρτωση σιδηροστέφανων

Ο Όμιλος Κοσμάτος, ενεργώντας ως πράκτορες και διαμεταφορείς αρκετών σημαντικών οίκων εμπορίας μετάλλων, έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στη μεταφορά σιδηροστέφανων.   Παρακάτω ...

Περισσότερα »