Хаб Логистика

Хаб Логистика е новото издание на Косматос Групацијата. Основана е во 2007 година со цел целосна услуга на клиентите од целата групација, и е специјализирана во услуги за складирање – дистрибуција – карго менаџмент (3PL) логистика.

Ви обезбедуваме комплетни 3PL услуги за:
 • Складирање на палетизирани и не палетизирани товари
 • Затворен простор за складирање
 • Отворен простор за складирање
 • Царински простор за складирање
 • Царински простор за привремено складирање
 • Услуга на транзитни товари
 • Претовар
 • Складирање на опасни товари (IMO)
 • Камионски превоз
 • Дистрибуција
 • Царински формалности
 • Осигурување на товари
 • Даночно застапништво

hub-logistics-1-new
Делот на логистиката покажува континуиран напредок на територијата во Солун, кое се должи на постојано зголемување на потребата на компаниите од земјите на Балканот за магацинско складирање со висок квалитет, во близина на пристаништето, кое може да ги исполни потребните услови и да се грижи за сите видови на товари 365 дена/24 часа на ден. Нашиот магацини се наоѓаат во привилегирана област на Солун, која беше избрана за најдобра можна поврзаност со националните и меѓународните патишта и на кратко растојание од главните точки на градот.

The Making Of