Сигурност

Безбедноста на вработените и робата внатре во нашиот објект е цел сама по себе. Во текот на изградбата и работата на магацинот, скрупулозно се почитуваа сите национални и европски спецификации со посебно внимание и акцент на прашањата на безбедноста. Мора да напоменеме дека во целиот објект и околината пушењето е строго забрането.

Изградба
Во случај на потреба, итна евакуација од зградата може да се врши преку девет излезни правци кои се на располагање во објектот со цел да се олесни излезот во надворешниот дел. Осветлување за итни случаи во случај на прекин на електричната струја и излез по патни ознаки со цел да помогне во брзо оддалечување од објектот. Дизајнот и поставувањето на паркинг и полнење на електрични машини е една од главните предвидувања за максимална безбедност и дофат на работното место. За оваа причина, паркингот и полнење на електрични машини се поставени подалеку од просторите за складирање. Покрај тоа, внатрешните и надворешните ѕидови се изградени, малтерисани и обоени со материјали отпорни на оган.

Избор на опрема за ракување со товар
Сите електрични машини за ракување на товари се нови и се купени од официјалниот претставник на Тојота. Сите машини се опремени со систем на Тојота Активен систем за стабилност (SAS), кој обезбедува сертифицирана динамична стабилност. Овој систем минимизира страничен пресврт на возилото во случај на погрешно ракување. Неодамна, Тојота овласти независен претставник за сертификација и контрола на системот SAS преку кој беше потврдено дека успешно поседува и обезбедува безбедна, здрава и продуктивна работна средина преку високи стандарди кои ги задоволуваат двете страни производство на материјали и понудени услуги и решенија. (SAS-excels-in-comparative-test).

Полици
Со посебно внимание на безбедноста на вработените и товарите, се спроведе сеизмичка студија за изградба на полици за складирање на тешки палети. За потребите за анализа на телото беше симулиран како три-димензионална структура и динамика со користење на спектрална анализа. Се спроведоа сите неопходни контроли на изобличување, лизгачки палети и издржливост на полиците. Студијата беше спроведена во согласност со важечките национални и ЕУ регулативи.

Противпожарна заштита Објектот е опремен со систем за автоматска детекција на пожар, рачен пожарен систем, автоматски систем со прскалки (sprinklers), постојан снабдувачки воден систем за пожар класа III, противпожарни апарати со сув прав и јаглерод диоксид, пожарни станици и апарати. Најважно од сè е дека противпожарниот систем работи со помош на струја како и со мотор на нафта во случај на прекин на електричната струја. Лицата кои работат или се движат во магацинот за складирање се целосно опремени со соодветна работна облека, соодветни обувки, шлемови за безбедност. Употребата на сите безбедносни инструменти во објектот е задолжително и секое отстапување од конкретните мерки на опрема резултира со строга забрана за влез во објектот.

Опрема
Лицата кои работат или се движат во магацинот за складирање се целосно опремени со соодветна работна облека, соодветни обувки, шлемови за безбедност. Употребата на сите безбедносни инструменти во објектот е задолжително и секое отстапување од конкретните мерки на опрема резултира со строга забрана за влез во објектот.

Генератор на производство на струја (H/Z) Прекин на електричната струја? Нема никаков проблем! Независен моќен генератор (H/Z) се наоѓа во нашиот простор и може да го обезбеди целиот објект , магацински и деловен простор директно со струја. Генераторот (H/Z) се состои од два дела, мотор со внатрешно согорување и генератор кои служат за да се избегнат последици од можен прекин на електричната струја (blackout).
Во делот на економијата, со брзиот раст, како што е логистиката, губењето на енергија може да биде од суштинско значење за квалитетот на услугата и да обезбеди значајна конкурентска предност. Подеднакво важни домени во магацинскиот простор е да се обезбеди снабдување со електрична струја за функции како што се: клима-уреди на објектот, компјутери во центарот за податоци, системи за безбедност, системи за откривање на пожар и аларми за пожар, како и разни специјални алатки како компресори, хидраулични рампи и пумпи.

Мерки за чување и следење
Целата инсталација на објектот и неговата околина се опфатени со електронски систем за безбедност и затворен електронски систем на следење. Детектори на движење, магнетни внатрешни и надворешни контакти и сирени целосно ги покриваат нашите објекти. Исто така, многу важно е и постоењето на посебни столбови со инфрацрвени зраци, кои во суштина создаваат непробивлив “ѕид” од внатрешната страна на оградата на објектот.
Центарот за осигурување и добивање на сигнали кој го покрива нашиот објект, работи 24 часа / 365 дена во годината. постојано го следи преку поврзан систем и соодветно ги координира активностите на членовите за обезбедувањето. Исто така, специјално опремени патроли кои патролираат во објектот со цел гарантирање безбедноста на имотот на компанијата и нејзините магацини.