Двоен сертификат за ревидираните стандарди за квалитет и управување со животната средина, ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015

Hub Logistics SA, член на групацијата Козматос, неодамна доби TUV со најновите ревизии на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 сертификати за опфатот на:

«Трета партиска логистика (3PL), Управување со национални и меѓународни патен транспорт, царински услуги, хемикалии и логистика на опасни стоки».

Новиот систем за управување со квалитет вклучува зголемен фокус на континуирано подобрување на сите постапки, посветувајќи поголемо внимание на лидерството и посветеноста на менаџментот, истовремено земајќи ја во предвид средината во која работиме.

ISO 9001 и ISO 14001 се најчесто користени стандарди за управување со квалитет и системи за управување со животната средина.

Hub Logistics нуди сертифицирана високо стандардна услуга за сите активности вклучени во нашиот деловен спектар.

tuv_hellas_iso_hub