Hub Logistics SA сега е член на H.A.C.I. и иницијативата “Responsible Care”

Hub Logistics SA сега е член на здружението Hellenic Chemical Industries (ΦΓΗΙ) и иницијативата на Светската асоцијација за хемиски индустрии (ICCA) “Responsible Care” за постојано подобрување на здравјето, безбедноста и еколошките перформанси.

ΦΓΗΙ е основана во февруари 1994 година од страна на 28-те најголеми компании вклучени во производството, складирањето и маркетингот на хемикалии во Грција и е полноправна членка на CEFIC.

Програмата “Responsible Care” започна во Канада во 1985 година и беше усвоена од Асоцијацијата на грчки хемиски индустрии во 1994 година. ΦΓΗΙ е полноправен член на Европскиот совет за хемиска индустрија (CEFIC), кој е одговорен за имплементација низ цела Европа. CEFIC е гласот на 29.000 големи, средни и мали хемиски компании во Европа, обезбедувајќи 1,3 милиони работни места и сметководство за една третина од глобалното хемиско производство.

hub-haci-en