Извештајот за безбедноста на SEVESO III за Hub Logistics SA е завршен

Центар за логистика пионери уште еднаш! Хемикалии и опасни материи беа легитимно ракувани и складирани во нашите простории, но отидовме чекор понатаму со добивањето на акредитацијата на SEVESO.

SEVESO III е Директива на Европската Унија насочена кон подобрување на безбедноста додека управува со големи количини на опасни материи, што резултира со спречување на хаварии.

Всушност, Hub Logistics SA веќе доби специјална лиценца од 2014 година за складирање и ракување со опасните хемикалии, а во исто време сме сертифицирани од страна на TUV Hellas според ISO 9001: 2015 за логистика на опасни материи.

Нашите state-of-the-art складишта, кои се меѓу најнапредните на пазарот, заедно со постојано следење и подобрување на нашите деловни процеси, ни овозможуваат да им понудиме на нашите клиенти високи стандардизирани услуги и гарантира безбедноста на работењето на производите на хемиската индустрија.

hublogistics_seveso