Даночен претсавник

Обезбедуваме даночни консултации на нашите клиенти.

Можете директно да отворите ваша компанија во Грција со стекнување на единствен даночен број без обврска за отворање на канцеларија.

Административните и сметководствените трошоци се покриени од страна на нашата компанија. Секој месец го покриваме делот на ДДВ покажувајќи релевантни банкарски депозити кон соодветната даночна институција.

Контактирајте не за секоја детална информација!