Осигурителна одговорност & Покриеност

Косматос групата е осигурително покриена за надлежностите кои се однесуваат на транзит товари од Lioyd’s Лондон.

Дополнително, Хаб Логистика е осигурително покриена за надлежностите кои се однесуваат на управување и складирање на товари, од Lioud’s Лондон.

Детални услови на покриеност се достапни на ваше барање.

Косматос групата има блиска и долгорочна соработка со независни осигурителни консултанти од областа на трговија, транспорт и складирање на товари. На нашите клиенти обезбедуваме преференцијални стапки на осигурување за сите фази на услуги.