Царинење

Обезбедуваме секаков вид на царински формалности. Работиме со домашни царински брокери и персонал и користиме наши сопствени царински гаранции.
 • T1
 • T2L
 • Euro
 • T302
 • INF5
 • Извозни формалности
 • Транзитни формалности
 • Увозни царински формалности
 • Привремени складишни формалности
 • Постапка за царинско складиранње
 • Регистриран примател

Хаб Логистикс е EORI регистрирана и е под AOS процедура за сертификација на процедури.