Odgovornost i osiguravajuće pokriće

Grupa kompanija Cosmatos je pokrivena od strane „Odgovornost za posredovanje“ pod Lloid’s of London.

Pored toga, Hub Logistics SA je pokriven za osiguranje tereta, logistiku i skladištenje istog pod Lloid’s of London.

Osim toga, naša Grupa je u tesnoj saradnji sa nezavisnim brokerima osiguranja, stručnim u trgovini, transportu i skladištenju. Stoga možemo ponuditi neto troškove za osiguranje bilo kog tereta od bilo kog rizika i uslova.