Dvostruka sertifikacija za revidirani sistem kvaliteta i upravljanja zaštitom životne sredine, ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Hub Logistics SA, član grupacije Cosmatos, nedavno je nagrađen od strane TUV sa najnovijim revizijama certifikata ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 za oblast:

«Logistika trećih strana (3PL), Upravljanje nacionalnim i međunarodnim drumskim prevozima, carinskim uslugama, hemikalijama i logistikom opasnih roba».

Novi sistem upravljanja kvalitetom uključuji I povećani fokus na kontinuiranom poboljšanju svih procedura, obraćajući više pažnje na rukovodstvo i posvećenosti menadžmenta, uzimajući u obzir okolinu u kojoj radimo.

ISO 9001 i ISO 14001 su najčešće korišćeni standardi za upravljanje kvalitetom i upravljanje zaštitom životne sredine.

Hub Logistics nudi sertifikovan visok standardni servis za sve aktivnosti uključene u naš poslovni spektar.

tuv_hellas_iso_hub