Hub Logistics član H.A.C.I.-a i inicijativa „Responsible Care“

Hub Hubistics SA je već član federacije grčkih hemijskih industrija (FGHI) i inicijative Svetske asocijacije hemijskih industrija (ICCA) „Responsible Care“ za kontinuirano poboljšanje performansi u zdravlju, sigurnosti i okruženja.

FGHI je osnovan u februaru 1994. od strane 28 najvećih kompanija koje se bave proizvodnjom, skladištenjem i plasiranjem hemikalija u Grčkoj i je punopravni član CEFIC-a.

Program „Responsible Care“ započeo je u Kanadi 1985. godine i usvojen je od strane Asocijacije grčkih hemijskih industrija 1994. godine. FGHI je punopravni član Saveta Evropske Hemijske industrije (CEFIC), koji je odgovoran za panevropsku implementaciju. CEFIC je glas 29.000 velikih, srednjih i malih hemijskih kompanija u Evropi, pružajući 1,3 miliona poslova i predstavljajući jednu trećinu svetske hemijske proizvodnje.

hub-haci-en