Hub Logistics pruža integrisane logističke usluge Crvenom Krstu

Hub Logistics pruža integrisane logističke usluge Međunarodnoj Federaciji Crvenog Krsta (IRFC) i njenim članovima, poput Helenskog Crvenog Krsta, Norveškog Crvenog Krsta, Finskog Crvenog Krsta i Austrijskog Crvenog Krsta.

hellenic-red-cross norwegian-red-cross finnish-red-cross Druck

Logistički paket uključuje usluge skladištenja, nacionalne i međunarodne usluge drumskog prevoza, kao i usluge iznajmljivanja kontejnera, automobila i kamiona.

Vrsta terete: paletiziran, rasipiv (loose) i van standardnih veličina roba.

Do sada smo obavili preko 500 uspešnih isporuka robe humanitarne pomoći kampovima u Idomeni, Nea Kavala, Diavata i Kordelio za tranzitne izbjeglice, često u zahtevnim okolnostima, ali uviek u dogovorenom roku.

Zbog kompleksne prirode humanitarnih operacija, izazovni zadaci kojima je naš tim često morao da upravlja, bile su neprekidne promene rasporeda ili u volumenu ili u krajnjem mestu isporuke.

Hub Logistics je uspeo da optimizuje reakciju narudžbine i uspešno koordinira isporuku roba u odnosu na nepredvidljivu potražnju, u prilično kratkom vremenskom roku i nepredviđenim faktorima uticaja kao što su teški vremenski uslovi ili nepristupačne lokacije za isporuku.

hub_logistics_red_cross