Rukovanje, skladištenje i prevoz opreme za elektranu

Hub Logistics S.A., član grupacije Cosmatos, je nominovan za rukovanje, skladištenje i prevoz različitih dodataka, opreme i van gabaritni komponenti za gradilište elektrane na Ptolemaida u severnoj Grčkoj.

Naš tim je pobrinuo utovar agregata, kranažne aranžmane, vezivanje, učitavanje istraživanja kao i izdavanje dozvola za autoputeve.

Sva roba koja se sastojala od preko 100 isporuka dostigla je konačnu destinaciju u odličnom stanju I u dogovorenom vremenskom roku sa našim stručnjacima spremnim da pruže savete i podršku u svakoj fazi prevoza, zadovoljavajuće potrebe naših kupaca.