Zeleni Faktor

Reciklirajte!
Upravljanje otpadom je veoma složen slučaj, koji treba uzeti u obzir zbog mnogih različitih parametre, kao što su:

  • Prirodna i urbana zaštita životne sredine
  • Štednja energije i prirodnih resursa
  • Razvoj ekološke svesti građana i kompanija

Iz ovih razloga recikliramo sve reciklirajuće materijale poput papira, stakla i metala koji doprinose lokalnom naporu naše zajednice. Odgovarajuće kante se koriste za dnevno sakupljanje i razdvajanje materijala koji se eventualno pretvara u gradski lanac za reciklažu koji se može reciklirati.

Osvetljenje niske potrošnje!
Ušteda električne energije se postiže minimiziranjem potrošnje koja potiče od rasvete, što je u većini slučajeva glavni faktor za trošenje struje. Osvetljenje male potrošnje uvelo je inovativnu tehnologiju koja nam omogućava da smanjimo potrošnju električne energije od 1/3 potrošnje električne energije u zatvorenom i na otvorenom.
Ovo je rezultiralo ne samo uštedi troškova već i zaštiti životne sredine i smanjenju emisije ugljen-dioksida i drugih zagađujućih materija koje na kraju doprinose globalnom zagrevanju.

Prozori male apsorbancije!
Koristili smo reflektujuće prozore sa duplim staklom sa malim procentom apsorbanciji ,ispunjene posebnim gasovima u razmaku između njih. Ova praksa u velikoj meri ograničava gubitak toplote tokom zimskog vremena i povećava temperaturu unutar zgrade tokom letnjih meseci.
Kao rezultat, zatvoreni prostor ima ograničenu potrebu za grejanjem u zimu i za hlađenje u leto.

Sistem upravljanja kišom!
Pitka voda je jedan od najznačajnijih prirodnih resursa na svetu i potreba za zaštitom iste je najvažnija. Zbog zagađenja i prekomerne upotrebe, postaje velike mogućnosti da je voda za piće ograničen resurs. Upravo zbog ovog očiglednog razloga odlučeno je da se tokom izgradnje ustanove napravi rezervoar za kišu. Imajući u vidu buduće generacije, jednostavno je neophodno zaštititi naše snabdevanje. Postoji mnogo ekonomskih i ekoloških koristi od instaliranja i korišćenja sistema upravljanja kišom. Kiša može da se efikasno iskoristiti u navodnjavanju vrtova, kao i kod unutrašnjeg i spoljašnjeg čišćenja.

Eko boje za celu zgradu!
Zelena boja je korišćena u unutrašnjosti i spoljašnjosti zgrade. Eko-boje imaju najmanji uticaj na zagađenje životne sredine tokom svog životnog ciklusa; Od ekstrakcije sirovina, proizvodnog procesa, pakovanja, distribucije, upotrebe i primene, trajanja do konačnog odlaganja otpada. Zelene boje sadrže niske nivoe isparljivih organskih jedinjenja (VOC), koji su odgovorni za:

  • Povećanje količine ozona u troposferi što dovodi do stvaranja fotokemičnog zagađenja (poznato kao „padavina“)
  • Zagađenje vodonosnika, ukoliko su sadržana aromatična jedinjenja koja se na kraju deponuju u okolinu
  • Doprinos „razblaživanju“ ozonskog sloja u stratosferi
  • Doprinosi indirektno efektu staklene bašte
  • Uzrokuje, nakon hronične upotrebe, probleme sa disajnim putevima
  • Uticaj, nakon hronične upotrebe, na ljudski nervni sistem