ΒΙΓΚΟΡ Α.Ε.

Η ΒΙΓΚΟΡ Α.Ε. είναι μια εταιρεία που εστιάζει στο χονδρεμπόριο αγαθών.

Σε ό,τι αφορά την πλήρη κάλυψη της εφοδιαστικής αλυσίδας, το εμπόριο χονδρικής αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα στην παροχή μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας και την επίτευξη της μέγιστης πελατειακής ικανοποίησης.

Η ΒΙΓΚΟΡ Α.Ε. είναι προμηθευτής, μεταπωλητής και διανομέας πρώτων υλών. Η κύρια εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας λαμβάνει θέση στην ελληνική αγορά και τη γειτονική αγορά των Βαλκανίων.

Παρόλο που ο πρωταρχικός μας τομέας δραστηριότητας είναι το χονδρεμπόριο βιομηχανικών πρώτων υλών, τα τελευταία 3 χρόνια η εμπορική μας δραστηριότητα προσανατολίζεται και προς την προμήθεια αγαθών για λογαριασμό διεθνών ανθρωπιστικών οργανισμών που έχουν εγκατασταθεί και δρουν στον ελλαδικό χώρο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η γνώση της αγοράς και η ευρεία δικτύωση της εταιρείας μας στην τοπική αγορά προκύπτει από τη μακροχρόνια εμπειρία μας στον χώρο της τροφοδοσίας πλοίων, η οποία ήταν και η ενασχόληση της πρώτης οικογενειακής επιχείρησης στο παρελθόν.

Η ΒΙΓΚΟΡ Α.Ε. αξιοποιώντας τα παραπάνω ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έχει καταφέρει να προμηθεύσει έναν μεγάλο όγκο από ένα ευρύ φάσμα προϊόντων κατά την διάρκεια των 3 τελευταίων ετών, όπως για παράδειγμα, παντός είδους εξοπλισμό, είδη προσωπικής υγιεινής και ξηρά τρόφιμα τα οποία προορίζονται για ανθρωπιστική βοήθεια προς τους πρόσφυγες.