Θαλάσσιες Μεταφορές Θέματα Πλοιοκτητών

Ποιες είναι οι διαδικασίες που απαιτούνται για αλλαγές πληρωμάτων στην Ελλάδα;

Η Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων επιτρέπει αλλαγές πληρωμάτων μόνο σε αναγνωρισμένα σημεία εισόδου στην Ελλάδα. Σε εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις, επιτρέπεται ...

Περισσότερα »