• Ελληνικά
 • English
 • македонски јазик
 • Српски језик
 •   

  Αποθήκευση Εφοδιαστική Αλυσίδα

  Τι είναι η Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα;

  Ποιες οι διαφορές της από την Διαχειριστική Αλυσίδα κανονικής ροής;

  Ένας από τους κυριότερους στόχους των Logistics είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους της διαδικασίας αποθήκευσης και διαχείρισης τους από το σημείο προέλευσης τους μέχρι το σημείο κατανάλωσης τους παράλληλα με την επίτευξη μέγιστης αξίας του προϊόντος.

  Η έννοια των Forward Logistics, που αφορά στη διαχείριση των πόρων που ρέουν κανονικά μέσα στο δίκτυο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι ευρέως γνωστή, ωστόσο, λιγότερο γνωστή είναι η αντίστροφη πορεία ροής αυτών, η λεγόμενη Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα.

  Η Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα περιλαμβάνει όλες εκείνες τις διαδικασίες που αφορούν επιστροφές προϊόντων λόγω ζημίας ή ελαττώματος, ακυρώσεις, εποχικού στοκ, συντήρησης, ανακύκλωσης, επαναπλήρωσης και επανεπεξεργασίας.

  Θεωρείται ως ένα από τα ταχέως αναπτυσσόμενα πεδία των Logistics, με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται συνεχείς τροποποιήσεις τόσο στο πεδίο εφαρμογής της όσο και στη σπουδαιότητα του ρόλου που διαδραματίζει.

  Η Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα διαφέρει από την κανονική σε πολλά σημεία, μερικά από τα σημαντικότερα είναι τα εξής:
  • Η διανομή με κανονική ροή συνήθως είναι βέλτιστα προγραμματισμένη, ενώ αντιθέτως η κίνηση αντίστροφης κατεύθυνσης είναι απρόβλεπτη και καθίσταται δύσκολη η πρόβλεψή της
  • Στα Forward Logistics τα προϊόντα κινούνται από ένα συγκεκριμένο σημείο προέλευσης προς πολλαπλούς προορισμούς ενώ στην Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα, πραγματοποιείται κίνηση από πολλά σημεία προέλευσης προς ένα συγκεκριμένο προορισμό
  • Η ποιότητα των προϊόντων και η συσκευασία τους στα Forward Logistics είναι η βέλτιστη ενώ ακολουθώντας την αντίστροφη πορεία είτε το προϊόν είτε η συσκευασία είναι συνήθως ελαττωματικά ή αμφίβολης ποιότητας
  • Ο τελικός προορισμός και η διαδρομή που ακολουθεί το προϊόν, στην κανονική κατεύθυνση είναι καθορισμένα εκ των προτέρων ενώ στην αντίστροφη κατεύθυνση συχνά δεν είναι ξεκάθαρα
  • Στόχος ύψιστης σημασίας στην κανονική ροή των προϊόντων είναι η ταχύτητα με την οποία κινούνται ενώ στην Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα η ταχύτητα δεν αποτελεί προτεραιότητα
  • Τα κόστη που προκύπτουν στην Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα δεν είναι πάντοτε ορατά και δεν μπορούν να προσδιοριστούν με σαφήνεια ενώ αντιθέτως στα Forward Logistics το κοστολόγιο είναι γνωστό εκ των προτέρων

  Στην Hub Logistics AE είμαστε σε θέση να αναλάβουμε όχι μόνο την παράδοση των προϊόντων στους τελικούς παραλήπτες αλλά και να προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες Αντίστροφης Εφοδιαστικής Αλυσίδας στις περιπτώσεις που απαιτείται από τους πελάτες μας επιστροφή προϊόντων.

  Είναι σημαντικό για εμάς να προσφέρουμε κάθε δυνατή εναλλακτική προσέγγιση συντονίζοντας τη μεταφορά από την αρχή έως την ολοκλήρωσή της, φροντίζοντας οι πελάτες μας να παραλάβουν τα επιστρεφόμενα προϊόντα τους.
   
  Σχετικά με τον αρθρογράφο
   
     error: Content is protected !!