Θαλάσσιες Μεταφορές Έγγραφα Μεταφοράς

Πώς γίνεται η παράδοση του φορτίου προσκομίζοντας μία Μη Διαπραγματεύσιμη Φορτωτική (WAYBILL);

Η Μη Διαπραγματεύσιμη Φορτωτική, γνωστή στον εμπορικό κόσμο ως Waybill αντικαθιστά τη παραδοσιακή φορτωτική, ενσωματώνοντας παράλληλα τους όρους της φορτωτικής ...

Περισσότερα »


Θαλάσσιες Μεταφορές Έγγραφα Μεταφοράς

Τι είναι η Φορτωτική (Bill of Lading);

Η φορτωτική (Bill of Lading) έχει διάφορες χρήσεις, η πρώτη εκ των οποίων είναι ότι αποτελεί απόδειξη παραλαβής του φορτίου ...

Περισσότερα »


Θαλάσσιες Μεταφορές Έγγραφα Μεταφοράς

Πώς γίνεται η παράδοση του φορτίου προσκομίζοντας τη Φορτωτική (Bill of Lading);

Είναι βασικό η παράδοση του φορτίου να πραγματοποιείται στο νομιμοποιημένο πρόσωπο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι το πρόσωπο που καταθέτει ...

Περισσότερα »