• Ελληνικά
 • English
 • македонски јазик
 • Српски језик
 •   

  Θαλάσσιες Μεταφορές Έγγραφα Μεταφοράς

  Τι είναι η Φορτωτική (Bill of Lading);

  Η φορτωτική (Bill of Lading) έχει διάφορες χρήσεις, η πρώτη εκ των οποίων είναι ότι αποτελεί απόδειξη παραλαβής του φορτίου από το πλοίο. Με τη φορτωτική ο πλοιοκτήτης ή ο πλοίαρχος επιβεβαιώνουν ότι έχουν παραλάβει το συγκεκριμένο φορτίο για να το μεταφέρουν με το συγκεκριμένο πλοίο. Όποτε όταν ο φορτωτής λαμβάνει μια φορτωτική (B/L) από τη ναυτιλιακή εταιρεία ή το πράκτορά της σημαίνει ότι έχει λάβει μια απόδειξη παραλαβής του συγκρινόμενου φορτίου.

  Η φορτωτική, εκτός το ότι αποτελεί απόδειξη παραλαβής, είναι και συμβόλαιο μεταφοράς μεταξύ του φορτωτή και της πλοιοκτήτριας εταιρείας, στη οποία ξεκάθαρα δηλώνονται οι όροι παραλαβής, μεταφοράς και παράδοσης του φορτίου. Οι όροι αυτή δεν είναι οι ίδιοι σε κάθε φορτωτική. Είναι διαφορετικοί για κάθε Ναυτιλιακή εταιρεία αλλά όλες οι φορτωτικές πρέπει να βασίζονται στους κανόνες τη Χάγης (the Hague rules), μια διεθνή συμφωνία, η οποία καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των θαλάσσιων μεταφορών.

  Η Φορτωτική αποτελεί επίσης κι ένα τίτλο ιδιοκτησίας. Δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό της να απαιτήσει την παραλαβή του φορτίου στο λιμάνι προορισμού. Είναι ένα διαπραγματεύσιμο έγγραφο για το συγκεκριμένο φορτίο στο οποίο αναφέρονται. Όταν γίνεται διαπραγμάτευση της Φορτωτικής, ο κάτοχός της διαπραγματεύεται επί της ουσίας το φορτίο που αναγράφεται σε αυτή. Όποιος έχει στην κατοχή του τη Φορτωτική, έχει και τον τίτλο ιδιοκτησίας των αγαθών. Για το λόγο αυτό, οι Φορτωτικές αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι των διεθνών εμπορικών συναλλαγών.
   
  Σχετικά με τον αρθρογράφο
   
     error: Content is protected !!