Οδική Μεταφορά

Διεθνείς Οδικές Μεταφορές: κατευθυντήριες οδηγίες για τη χωρητικότητα φορτίου σε διαφορετικούς τύπους ρυμουλκούμενων

Η ταξινόμηση των επαγγελματικών φορτηγών πραγματοποιείται συνήθως λαμβάνοντας υπόψη το μέγιστο βάρος του φορτωμένου φορτηγού σε σχέση με το μεικτό ...

Περισσότερα »


Οδική Μεταφορά Υπερμεγέθη Φορτία

Διαχείριση της ασφαλούς εκφόρτωσης και μεταφοράς εξαρτημάτων ανεμογεννητριών στην Ελλάδα

Για την ασφαλή εκφόρτωση εξαρτημάτων ανεμογεννητριών, αρκετοί παράμετροι πρέπει να ληφθούν υπόψη λόγω της φύσης του φορτίου, των υπερμεγέθων διαστάσεων ...

Περισσότερα »


Οδική Μεταφορά

Ασφαλής πρόσδεση φορτίου (Οδική Μεταφορά)

Ασφαλής πρόσδεση φορτίου ονομάζεται η διασφάλιση του φορτίου για λόγους μεταφοράς.   Η αποτελεσματική ασφάλιση του φορτίου εξαρτάται από το είδος του ...

Περισσότερα »