Σκάφη Αναψυχής

Ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ “ιδιωτικών” και “επαγγελματικών” σκαφών αναψυχής σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία

Τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής χωρίζονται βάση της σημαίας τους σε Κοινοτικά και Μη Κοινοτικά. Ιδιωτικά σκάφη αναψυχής με σημαία μη Ευρωπαϊκής ...

Περισσότερα »