Σκάφη Αναψυχής

Ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ “ιδιωτικών” και “επαγγελματικών” σκαφών αναψυχής σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία

Τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής χωρίζονται βάση της σημαίας τους σε Κοινοτικά και Μη Κοινοτικά. Ιδιωτικά σκάφη αναψυχής με σημαία μη Ευρωπαϊκής ...

Περισσότερα »


Θαλάσσιες Μεταφορές Όροι Μεταφοράς

Ποια η διαφορά των ναυτιλιακών όρων “Full liner terms” και “Liner Terms Hook”;

Ο όρος “Full Liner Terms” γενικά σημαίνει ότι ο ναύλος συμπεριλαμβάνει το συνολικό κόστος των εργατικών φορτοεκφόρτωσης στο πλοίο και ...

Περισσότερα »