• Ελληνικά
 • English
 • македонски јазик
 • Српски језик
 •   

  Θαλάσσιες Μεταφορές Υπερμεγέθη Φορτία

  Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι φορτωτές για την ασφαλή πρόσδεση υπερμεγέθους φορτίου σε πλοίο ή containers.

  Κέντρο βάρους:
  Ο σωστός προσδιορισμός του κέντρου βάρους του φορτίου είναι πολύ σημαντικός για να αποφύγουμε δυσκολίες στον χειρισμό της φόρτωσης με ενδεχόμενες ζημίες στο φορτίο και τραυματισμούς. Ειδικά στην περίπτωση των ξυλοκιβώτιων θα πρέπει πάντα να αναγράφεται το κέντρο βάρους στην εξωτερική συσκευασία.

  Ξυλεία ως υπόστρωμα του φορτίου:
  Το συνολικό βάρος του φορτίου θα πρέπει να καταμερίζεται ισομερώς λαμβάνοντας υπόψη την μέγιστη αντοχή σε βάρος της επιφάνειας του container ή του πλοίου. Επίσης, θα πρέπει να συνεκτιμώνται η μοναδικότητα του κάθε φορτίου στον χειρισμό του και τη συμπεριφορά του. Η ξυλεία θα πρέπει να έχει τις σωστές προδιαγραφές, να μην παρουσιάζει ελαττώματα και να έχει απεντομωθεί.

  Ασφαλής πρόσδεση του φορτίου:
  Η πρόσδεση του φορτίου θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με του κανόνες ασφαλούς πρόσδεσης υπερμεγεθών φορτίων που υπαγορεύονται στην συνθήκη ΙΜΟ CCS. Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται, όπως αλυσίδες, σύρματα, στατήρες κλπ. θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος και να έχει το κατάλληλο μέγεθος και αντοχή. Ο σωστός συνδυασμός εξοπλισμού θα πρέπει να υποδεικνύεται από ειδικό επιθεωρητή, αλλά σε γενικές γραμμές θα πρέπει η αντοχή τους να ισούται με το διπλάσιο του βάρους του φορτίου που θα προσδεθεί. Ο εξοπλισμός πρόσδεσης θα πρέπει να ασφαλίζεται στα ειδικά και κατάλληλα σημεία που έχουν αποφασιστεί επί του container ή επί του πλοίου.

  Πιστοποιητικό ασφαλούς πρόσδεσης φορτίου: Θεωρείται σωστό η φόρτωση και ασφαλής πρόσδεση του φορτίου να γίνεται πάντα κάτω από την επίβλεψη ενός ειδικού επιθεωρητή φορτίων, ο οποίος θα εκδίδει και το σχετικό πιστοποιητικό. Συνήθως όλες οι ναυτιλιακές γραμμές και οι πλοιοκτήτες απαιτούν την παρουσίαση του πιστοποιητικού πριν την φόρτωση του container επί του πλοίου ή, στην περίπτωση των πλοίων γενικού φορτίου, την αναχώρηση του πλοίου από τον λιμένα.
   
  Σχετικά με τον αρθρογράφο
   
     error: Content is protected !!