• Ελληνικά
 • English
 • македонски јазик
 • Српски језик
 •   

  Σκάφη Αναψυχής

  Ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ “ιδιωτικών” και “επαγγελματικών” σκαφών αναψυχής σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία

  Τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής χωρίζονται βάση της σημαίας τους σε Κοινοτικά και Μη Κοινοτικά.

  Ιδιωτικά σκάφη αναψυχής με σημαία μη Ευρωπαϊκής ένωσης – Κοινοτικά

  Τα σκάφη με σημαία μη ευρωπαϊκής ένωσης που καταπλέουν στην Ελλάδα εφοδιάζονται κατά την άφιξή τους στο πρώτο ελληνικό λιμάνι με “Δελτίο Κίνησης” το οποίο εκδίδουν οι κατά τόπους Τελωνειακές Αρχές.

  Επιπλέον, υποχρεούνται να ορίσουν έναν “δηλωμένο χρήστη” κατά την άφιξη τους, ο οποίος είναι αρμόδιος και υπόλογος έναντι όλων των Αρχών κατά την παραμονή του σκάφους στην Ελλάδα. Αυτό το πρόσωπο είθισται να είναι ο Πλοίαρχος, αλλά θα μπορούσε να δηλωθεί είτε ο ιδιοκτήτης τους σκάφους είτε οποιοσδήποτε άλλος επιβάτης.

  Η επιτρεπόμενη χρονική περίοδος παραμονής του σκάφους στα Ελληνικά χωρικά ύδατα εξαρτάται από την εθνικότητα του δηλωμένου χρήστη.

  Στην περίπτωση όπου ο δηλωμένος χρήστης είναι Ευρωπαίος πολίτης, τότε ο επιτρεπόμενος χρόνος παραμονής του σκάφους στην Ελλάδα δεν πρέπει να ξεπερνά τον ένα (1) μήνα. Στην αντίθετη περίπτωση, όπου η εθνικότητα του δηλωμένου χρήστη είναι μη κοινοτική, τότε ο χρόνος παραμονής παρατείνεται με μέγιστη ισχύ τους έξι (6) μήνες.

  Πλεονεκτήματα:
  • Δεν χρειάζονται τελωνειακές διατυπώσεις μεταξύ Ελληνικών λιμένων
  • Απαιτούνται περιορισμένες διατυπώσεις με τις Λιμενικές αρχές, οι οποίες όμως εξαρτώνται από το μέγεθος του σκάφους
  Μειονεκτήματα:
  • Η παραμονή του σκάφους στα ελληνικά χωρικά ύδατα περιορίζεται στην χρονική διάρκεια του εκδοθέντος “Δελτίου Κίνησης”
  • Ο δηλωμένος χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται συνεχώς επί του σκάφους κατά την διάρκεια πλεύσης στα ελληνικά χωρικά ύδατα
  • Το σκάφος δεν δικαιούται φοροαπαλλαγή στα καύσιμα και στα ανταλλακτικά
  Ιδιωτικά σκάφη αναψυχής με σημαία Ευρωπαϊκής ένωσης – Κοινοτικά

  Τα σκάφοι με σημαία ευρωπαϊκής ένωσης που καταπλέουν στην Ελλάδα δεν χρειάζεται να εφοδιάζονται με “Δελτίο Κίνησης” από τις Τελωνειακές αρχές, απαιτείται όμως η έκδοση Δελτίου Κίνησης Πλοίου Αναψυχής “ΔΕΚΠΑ” από τις Λιμενικές αρχές του πρώτου ελληνικού λιμένα κατάπλου.

  Τα σκάφοι μπορούν να παραμείνουν στν Ελλάδα χωρίς χρονικό περιορισμό αλλά δεν μπορούν να παραλάβουν αφορολόγητα καύσιμα και ανταλλακτικά.

  Επαγγελματικά σκάφη αναψυχής

  Τα σκάφη αναψυχής που είναι δηλωμένα ως επαγγελματικά πρέπει να κατέχουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα σύμφωνα με την συνθήκη SOLAS/MARPOL.

  Διατυπώσεις κατάπλου στην Ελλάδα: “Δηλωτικό” εκδίδεται από το πρώτο Τελωνείο εισόδου στην Ελλάδα για όλα τα σκάφη που έχουν “Πιστοποιητικό Εθνικότητας” με δηλωμένη Ολική Χωρητικότητα (GRT) άνω των 100 κόρων.

  Πλεονεκτήματα:
  • Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στην παραμονή του σκάφους στην Ελλάδα
  • Το σκάφος μπορεί να εφοδιαστεί με αφορολόγητα καύσιμα εφόσον φέρει όλα τα απαραίτητα έγγραφα
  • Το σκάφος μπορεί να εφοδιαστεί με αφορολόγητα ανταλλακτικά
  • Ο Καπετάνιος δεν χρειάζεται πληρεξούσιο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία, καθώς επίσης δεν ορίζεται “δηλωμένος χρήστης” του σκάφους
  Μειονεκτήματα:
  • Η ακριβής δήλωση των καύσιμων σε κάθε άφιξη & αναχώρηση από ελληνικό λιμένα είναι απαραίτητη
  • Tο σκάφος θα πρέπει να δηλώνει κάθε φορά τον επόμενο κατάπλου και σε περίπτωση αλλαγής οι Τελωνειακές αρχές του επόμενου λιμενα μπορούν, εάν θέλουν, να ελέγξουν τα αίτια με το ημερολόγιο γέφυρας
  • Σε κάθε λιμένα θα πρέπει να πραγματοποιούνται τελωνειακές διατυπώσεις άφιξης & αναχώρησης, καθώς επίσης και Λιμενικές διατυπώσεις κατάπλου/απόπλου και κατάθεση ειδοποίησης άφιξης
   
  Σχετικά με τον αρθρογράφο
   
     error: Content is protected !!