• Ελληνικά
 • English
 • македонски јазик
 • Српски језик
 •   

  Αποθήκευση Επικίνδυνα Εμπορεύματα

  Ποιες είναι οι κλάσεις των Επικίνδυνων Εμπορευμάτων βάσει Συμφωνίας ADR;

  Η πρώτη ενέργεια που απαιτείται κατά την επεξεργασία, συσκευασία ή μεταφορά των Επικίνδυνων Εμπορευμάτων είναι η σωστή ταξινόμησή τους έτσι ώστε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αρχών έκτακτης ανάγκης, να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν άμεσα τη φύση του κινδύνου.

  Τα Επικίνδυνα Εμπορεύματα κατατάσσονται σε διάφορες κλάσεις ανάλογα με τον πρωταρχικό τους κίνδυνο, με κάποιες από αυτές να διαιρούνται σε περαιτέρω υποκατηγορίες ανάλογα με τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των ουσιών που παρουσιάζουν τον κίνδυνο.

  Οι κλάσεις των Επικίνδυνων Εμπορευμάτων βάσει της Συμφωνίας ADR είναι οι ακόλουθες:

  Κλάση 1: Εκρηκτικές ουσίες και είδη (1.1-1.6)

  Κλάση 2 Αέρια: Συμπιεσμένα, Υγροποιημένα ή Διαλυμένα υπό πίεση
  cosmatos_adr  2.1 Εύφλεκτα αέρια
  2.2 Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια
  2.3 Τοξικά αέρια


  Κλάση 3: Εύφλεκτα υγρά
  cosmatos_adr
  Κλάση 4: Εύφλεκτα στερεά
  cosmatos_adr  4.1 Εύφλεκτα στερεά
  4.2 Ουσίες με πιθανότητα αυτόματης καύσης
  4.3 Ουσίες που σε επαφή με το νερό αναδίδουν εύφλεκτα αέρια


  Κλάση 5: Οξειδωτικές ουσίες και Οργανικά υπεροξείδια
  cosmatos_adr  5.1 Οξειδωτικές Ουσίες
  5.2 Οργανικά υπεροξείδια


  Κλάση 6: Τοξικές και Μολυσματικές ουσίες
  cosmatos_adr  6.1 Τοξικές ουσίες
  6.2 Μολυσματικές ουσίες


  Κλάση 7: Ραδιενεργά υλικά
  cosmatos_adr
  Κλάση 8: Διαβρωτικές Ουσίες
  cosmatos_adr
  Κλάση 9: Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη
  cosmatos_adr
   
  Σχετικά με τον αρθρογράφο
   
     error: Content is protected !!