• Ελληνικά
 • English
 • македонски јазик
 • Српски језик
 •   

  Αποθήκευση Επικίνδυνα Εμπορεύματα

  Τι είναι η Συμφωνία ADR (Accord Dangerous Routier)?

  Η ADR, Ευρωπαϊκή Συμφωνία Σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς, είναι η Συμφωνία που ρυθμίζει την διεθνή οδική μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, η οποία υπογράφηκε από την Οικονομική επιτροπή του ΟΗΕ που εδρεύει στη Γενεύη το έτος 1957. Οι διατάξει της Συμφωνίας τροποιούνται-επικαιροποιούνται από την Οικονομική Επιτροπή του ΟΗΕ κάθε δύο χρόνια.

  Μέχρι σήμερα έχουν προσχωρήσει τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, ενώ από τα όμορα με την Ελλάδα κράτη μόνο η Τουρκία δεν έχει υπογράψει ακόμη τη συμφωνία. Η χώρα μας επικύρωσε την συμφωνία ADR το έτος 1987 με το νόμο 1741/1987. Έκτοτε η συμφωνία αυτή αποτελεί νόμο του Ελληνικού κράτους.

  Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συμφωνίας ADR, η οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, εκτός από ορισμένα εξαιρετικά Επικίνδυνα Εμπορεύματα, επιτρέπεται, αρκεί να υπόκειται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των τεχνικών παραρτημάτων Α και Β της Συμφωνίας.

  Η Συμφωνία ADR προβλέπει διατάξεις σχετικά με την ταξινόμηση, τη συσκευασία, την επισήμανση και τον έλεγχο των Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που αποστέλλονται μέσω οδικών μεταφορών, την εκπαίδευση του πληρώματος των οχημάτων καθώς και την κατασκευή και έγκρισή τους. Είναι βασισμένη στους κανονισμούς του ΟΗΕ για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, και είναι δομημένη σύμφωνα με τη μορφή του Διεθνούς Ναυτιλιακού Κώδικα Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (IMDG).

  Αναλυτικά τη συμφωνία μπορείτε να τη δείτε στην ιστοσελίδα της Οικονομικής Επιτροπής του OHE ακολουθώντας το παρακάτω link:

  https://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2015/15contentse.html
   
  Σχετικά με τον αρθρογράφο
   
     error: Content is protected !!