Αποθήκευση Επικίνδυνα Εμπορεύματα

Τι είναι η Συμφωνία ADR (Accord Dangerous Routier)?

Η ADR, Ευρωπαϊκή Συμφωνία Σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς, είναι η Συμφωνία που ρυθμίζει την ...

Περισσότερα »