Imamo priliku da sarađujemo sa najvećim vazdušnim kargo kompanijama u celom svetu preko velike mreže agenta.

Kontaktirajte nas i potražite nam uvoz / izvoz robe vazdušnim putem.

Naša služba prodaje će ispitati tržište i pružiće vam najkonkurentnije cene za prevoz robe avio putom i sve to u skladu sa najpouzdanijim servisom . Takođe , bićete uvek obaveštavani o kretanju i trenotnom satnju vaše robe tokom transporta iste.