Нашата канцеларија работи со најголемите авионски карго компании.

Контактирајте со нас и побарајте ни авионски транспорт за увоз/извоз од/кон дестинацијата за која сте заинтересирани.

Ние ќе се обидеме да се постигнат најконкурентни цени во согласност со најсигурниот сервис.

Исто така, ние сме секогаш тука за вас со постојано и непосредено следење и известување околу текот на вашиот товар од самиот ден на товарање па се до негово предавање на крајната дестинација.