“ФЕРПЛЕЈ” е основана во Фебруари 2005 како член на групацијата “Косматос група на компании”.

Целта на нејзиното формирање беше одделување на повеќето објекти во групацијата, како и ексклузивен фокус во ракувањето со контејнери , како глобален шпедитор. Имајќи стекнато огромно наследство и искуство во претходните 40 години, поради своето учество во “КОСМАТОС ГРУПА НА КОМПАНИИ” , “ФЕРПЛЕЈ” поседува лидерска позиција во одделот во кој што делува и игра важна улога во развојот на локалниот пазар.

Опфатни услуги на фирмата се следниве:

  • Морски превоз, ракување со товари – Увоз/Извоз со контејнери
  • Услуги на комбиниран транспорт (морски, камионски, жележзнички, авионски)
  • Товарни формалности поврзани со банкарски гаранции
  • Специјализиран превоз на опасни и преголеми товари (out-of-gauge, IMO, итн.)
  • Царина
  • Складирање на товари во слободна зона или царински простори
  • Осигурување на товари