Нашата канцеларија може да обезбеди сеопфатно осигурување за транспорт на вашиот товар. Соработуваме со осигурителната компанија LIoyds која директно работи со вас за да ви даде целосни информации и најдобри осигурителни стапки за безбеден транспорт наспсрема непредвидени незгоди по најниски цени.