За брза и соодветна координација на нашата работа, поседуваме наша канцеларија во слободната зона на Солунското пристаниште, во близина на терминалот за контејнери(СЕБО). Ова ни дава предност за навремено известување и брзо решавање на сите прашања на директен и ефикасен начин.

Ги нудиме сите видови на царински услуги, претовари како T2L, TIR, EURO, INF 5, како и специјални царински услуги за сите видови на опасни или воени товари (T 302).