Για τον άμεσο και σωστό συντονισμό των εργασιών μας, διατηρούμε γραφείο εντός της Ελευθέρας Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης, πλησίον του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ). Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα γρήγορης ενημέρωσης αλλά και άμεσης επέμβασης για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος, με άμεσο και αποδοτικό τρόπο.

Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση πάσης φύσεως εκτελωνισμών, μεταφορτώσεων όπως T2L, TIR, EURO, INF 5, καθώς και εξειδικευμένες διατυπώσεις που απαιτούνται για την διακίνηση επικίνδυνων ή στρατιωτικών φορτίων (T 302).