Η θυγατρική μας, Cosmatos Shipping Services, περήφανα εκπροσωπεί τον όμιλο THLG αποκλειστικά στην Ελλάδα από το 2006.

Μέσα από το άρτια δομημένο δίκτυό μας μπορούμε να παρέχουμε Σχεδιασμό, Οργάνωση και Συντονισμό Έργων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τοπικά στην Ελλάδα και γενικότερα στα Βαλκάνια, το Τμήμα Έργων μας παρέχει μελέτες δρόμων, καθώς και οργάνωση και συντονισμό έργων, τα οποία περιλαμβάνουν επιλογή εργολάβων, εργασίες ανύψωσης, έλεγχο ποσότητας και ποιότητας, έλεγχο απογραφής, καθώς επίσης και μεταφορά στον τελικό προορισμό, συμπεριλαμβανόμενων της χρήσης γερανών και υπηρεσιών συναρμολόγησης, όπου κρίνονται απαραίτητα.

Με το πέρασμα των ετών έχουμε αποκτήσει βαθιά εμπειρία σε ένα μεγάλο εύρος φορτίων, όπως μετασχηματιστές, ανεμογεννήτριες, γεννήτριες και παντός είδους μηχανήματα.

Στο χαρτοφυλάκιό μας περιλαμβάνονται έργα, όπως εργοστάσια πολυπροπυλενίου και αιολικά πάρκα, αλλά και έργα μικρότερου βεληνεκούς, όπως η μεταφορά γερανών, εκσκαφέων, γεννητριών και πολλών άλλων αγαθών που απαιτούν ειδική μεταχείριση.

 • Δραστηριοποίηση σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Σκόπια, Αλβανία, Σερβία
 • Σχεδιασμός και οργάνωση έργων
 • Μελέτη δρόμων υποστηριζόμενη από εκθέσεις αναφοράς για τη διαδρομή και φωτογραφίες
 • Επιτόπια επιθεώρηση χώρου
 • Συντονισμός πολλαπλών εργολάβων
 • Φορτοεκφόρτωση
 • Έκδοση αδειών κυκλοφορίας
 • Χρήση γερανών
 • Οδικές μεταφορές
 • Τελωνειακές διατυπώσεις
 • Διαδικασίες συνοριακού ελέγχου