Η Fairplay αναζητά συνεχώς τη δημιουργία επιπρόσθετης αξίας για τον πελάτη σε κάθε επιμέρους δραστηριότητά της, έτσι ώστε να καταφέρνει να αποκτά συνεχώς ένα στιβαρό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της.
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Fairplay προκύπτει μέσα από τα εξής δεδομένα:

 • Η ειδίκευση η οποία κατέχει στη μεταφορά ειδικών και εξειδικευμένων φορτίων, όπως π.χ στρατιωτικά, διπλωματικά, επικίνδυνα φορτία (IMO)
 • Το οργανωμένο σύστημα παροχής υπηρεσιών με την άμεση ικανοποίηση των παραγγελιών των πελατών της
 • Τη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, των οποίων η ποιότητα αναγνωρίζεται από τους υπάρχοντες πελάτες
 • Τη διαφοροποίηση και το μεγάλο εύρος των υπηρεσιών που προσφέρει και καλύπτει έτσι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι αγοράς
 • Τη χρήση της νέας τεχνολογίας στην παροχή υπηρεσιών, καθώς και τα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα που διαθέτει
 • Τη σωστή τμηματοποίηση της αγοράς καθώς και του τρόπου εξυπηρέτησης της
 • Το ισχυρό brand name που έχει κτίσει απο το 1972
 • Η χρηματοπιστωτική αξιοπιστία της εταιρείας, καθώς και οι τραπεζικές εγγυητικές της δίνουν τη δυνατότητα να τελεί ειδικές τελωνειακές διαδικασίες, (όπως μεταφορτώσεις, τελωνειακή εγγύηση για Τ1)
 • Η τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της και ειδικότερα από τα αρχικά στάδια εξυπηρέτησης του πελάτη μέχρι την παράδοση της τελικής υπηρεσίας
 • Η πολύ καλή στελέχωση, η οργανωμένη εσωτερική δομή της και το ανθρώπινο δυναμικό της
 • Οι επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει για τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών
 • Η ύπαρξη σημαντικών χρηματοοικονομικών πόρων, λόγω της σωστής διαχείρισης αλλά και λόγω της κερδοφορίας της
 • Με τη κατασκευή των νέων αποθηκών 3PL logistics με την επωνυμία “HUB LOGISTICS”, επιτεύχθηκε η πλήρης καθετοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας στο τομέα της συνδυασμένης μεταφοράς, συμπεριλαμβάνοντας υπηρεσίες εκτελωνισμού, αποσυσκευασίας και ανασυσκευασίας, αποθήκευσης και διαχείρισης εμπορευμάτων τρίτων (3PL), στο συνολικότερο πλαίσιο των υπηρεσιών μεταφοράς φορτίων
 • Η συμμετοχή της εταιρείας σε μεταφορική εταιρεία, της δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρει εμπορεύματα με χαμηλότερο κόστος προς το πελάτη στην εγχώρια αγορά, καθώς και να έχει τον έλεγχο των οδικών μεταφορών
 • Η επίτευξη συμβολαίων μεταφοράς με τους προμηθευτές της, κυρίως με Ναυτιλιακές Γραμμές
 • Το οργανωμένο δίκτυο της
 • Η μακρόχρονη εμπειρία της
 • Η ευελιξία της, λόγω του μεγέθους της