Σας παραθέτουμε τρόπους πλήρωσης ενός εμπορευματοκιβωτίου σε ένα επίπεδο.
Τα παραδείγματα είναι ενδεικτικά.

Διαστάσεις ΕΥΡΟ-παλέτας: 800mm x 1200mm
Διαστάσεις κοινής-παλέτας: 1000mm x 1200mm

pallets
Συνεχής Παρακολούθηση και άμεση πληροφόρηση flow θα ακολουθούν τα φορτία σας από τον αρχικό εώς τον τελικό προορισμό τους.

Το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό μας θα χειριστεί με τη μέγιστη φροντίδα τις εξαγωγικές / εισαγωγικές σας δραστηριότητες και θα σας παρέχει τις καλύτερες πιθανές δυνατότητες για τις φορτώσεις σας. Θα λάβετε έγκυρη πληροφόρηση για το υπάρχον δίκτυο που καλύπτει τους προορισμούς, για τις Ναυτιλιακές Γραμμές που τους εξυπηρετούν, για τις μεταφορικές και εκτελωνιστικές διαδικασίες που απαιτούνται, για τη διαθεσιμότητα χώρου, για τον μέσο χρόνο παράδοσης και τέλος, για το κόστος μεταφοράς.

Η Fairplay έχει την αμέριστη υποστήριξη και το σεβασμό όλων των Ναυτιλιακών Γραμμών. Σε συνδυασμό με τον ετήσιο όγκο φορτίων που διακινούμε, έχουμε το πλεονέκτημα να προσφέρουμε στους πελάτες μας ειδικές τιμές ναύλων που οι μεγαλύτερες παγκοσμίως Ναυτιλιακές Γραμμές μάς παρέχουν.

Για τον άμεσο και σωστό συντονισμό των εργασιών μας, διατηρούμε γραφείο εντός της Ελευθέρας Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης, πλησίον του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ). Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα γρήγορης ενημέρωσης αλλά και επέμβασης για αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος, με άμεσο και αποδοτικό τρόπο. Το γραφείο είναι επανδρωμένο με μόνιμο προσωπικό και εκτελωνιστή και υποστηρίζεται από πλήρη μηχανογράφηση.

Θα χαρούμε να παραθέσουμε τις προσφορές μας καθώς και τις υπηρεσίες μας για τις μελλοντικές σας φορτώσεις. Ένα στέλεχος του τμήματος πωλήσεων θα καταγράψει τις ανάγκες σας και θα σας προσφέρει τον πιο ανταγωνιστικό μας ναύλο άμεσα και υπεύθυνα!