ΟΛΘ – Έργα βελτίωσης σε εξέλιξη

thessaloniki_port_2
Μετά από σχετική ενημέρωση της Διοίκησης του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης ξεκινά ένα εντατικό πρόγραμμα ανανέωσης & επιδιόρθωσης όλων των γερανογεφυρών και ανυψωτικών μηχανημάτων, το οποίο έχει κριθεί απαραίτητο ώστε να επιδιορθωθούν διάφορα τεχνικά προβλήματα και να βελτιωθούν ζητήματα ασφάλειας.

Στόχος αυτού του προγράμματος, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, είναι ο εξοπλισμός του εμπορευματικού σταθμού να λειτουργεί με πιο ορθολογικό τρόπο.

Παρ’ όλα αυτά, τις τελευταίες μέρες, λόγω αναπάντεχων τεχνικών προβλημάτων στις γερανογέφυρες του λιμανιού, παρατηρήθηκε μειωμένη απόδοση κάτω του επιτρεπτού χρονοδιαγράμματος και απρόβλεπτες καθυστερήσεις.

Μέτρα για τη βραχυπρόθεσμη αντιμετώπισή τους έχουν παρθεί, αλλά οι επόμενοι μήνες θα εξακολουθήσουν να αποτελούν μία πρόκληση που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις στη φορτοεκφόρτωση των πλοίων και κατά συνέπεια στην παραλαβή των εμπορευμάτων.