Είδος Εμπορευματοκιβωτίου – Γενικής Χρήσης
Τύπος Εμπορευματοκιβωτίου: 20″ GP
Εσωτερική Διάσταση(ΜxΠxΥ): 5898 x 2353 x 2393 χιλ.
Διαστάσεις Πόρτας: 2340 x 2280 χιλ.
Απόβαρο: 2300 κιλά
Όγκος: 33.2 μ³
minictype1
Τύπος Εμπορευματοκιβωτίου: 40″ GP
Εσωτερική Διάσταση(ΜxΠxΥ): 12032 x 2353 x 2393 χιλ.
Διαστάσεις Πόρτας: 2340 x 2280 χιλ.
Απόβαρο: 3750 κιλά
Όγκος: 67.7 μ³
minictype2
 
Είδος Εμπορευματοκιβωτίου – Υπερυψωμένο
Τύπος Εμπορευματοκιβωτίου: 20″
Εσωτερική Διάσταση(ΜxΠxΥ): n/a
Διαστάσεις Πόρτας: n/a
Απόβαρο: n/a
Όγκος: n/a
minictype3
Τύπος Εμπορευματοκιβωτίου: 40″ HC
Εσωτερική Διάσταση(ΜxΠxΥ): 12032 x 2280 x 2698 χιλ.
Διαστάσεις Πόρτας: 2340 x 2585 χιλ.
Απόβαρο: 3940 κιλά
Όγκος: 76.4 μ³
minictype3
 
Είδος Εμπορευματοκιβωτίου – Ψυγείο
Τύπος Εμπορευματοκιβωτίου: 20″ RF
Εσωτερική Διάσταση(ΜxΠxΥ): 5444 x 2268 x 2272 χιλ.
Διαστάσεις Πόρτας: 2276 x 2261 χιλ.
Απόβαρο: 3080 κιλά
Όγκος: 28.1 μ³
minictype4
Τύπος Εμπορευματοκιβωτίου: 40″ RF
Εσωτερική Διάσταση(ΜxΠxΥ): 11561 x 2280 x 2249 χιλ.
Διαστάσεις Πόρτας: 2280 x 2205 χιλ.
Απόβαρο: 4800 κιλά
Όγκος: 59.3 μ³
minictype5
 
Είδος Εμπορευματοκιβωτίου – Ανοικτής Οροφής
Τύπος Εμπορευματοκιβωτίου: 20″ OT
Εσωτερική Διάσταση(ΜxΠxΥ): 5889 x 2345 x 2346 χιλ.
Διαστάσεις Πόρτας: 2300 x 2215 χιλ.
Απόβαρο: 2360 κιλά
Όγκος: 32.4 μ³
Διαστάσεις Οροφής: 5492 x 2184 χιλ.
minictype6
Τύπος Εμπορευματοκιβωτίου: 40″ OT
Εσωτερική Διάσταση(ΜxΠxΥ): 12024 x 2352 x 2324 χιλ.
Διαστάσεις Πόρτας: 2340 x 2244 χιλ.
Απόβαρο: 4030 κιλά
Όγκος: 65.7 μ³
Διαστάσεις Οροφής: 11847 x 2184 χιλ.
minictype7
 
Είδος Εμπορευματοκιβωτίου – Πλατφόρμα
Τύπος Εμπορευματοκιβωτίου: 20″ FR
Εσωτερική Διάσταση(ΜxΠxΥ): 5940 x 2345 x 2135 χιλ.
Απόβαρο: 2360 κιλά
minictype8
Τύπος Εμπορευματοκιβωτίου: 40″ FR
Εσωτερική Διάσταση(ΜxΠxΥ): 12132 x 2400 x 2135 χιλ.
Απόβαρο: 5000 κιλά
minictype8