Ферплеј има целосна поддршка и почитување на сите Бродски превозни линии. Земајќи го во предвид годишниот обем на пратки, има за предност на своите клиенти да им нуди специјални цени што ги нудат водечките светски бродски компании.

Континуирано следење и известување на вашите товари од нивната почетна па се до крајна дестинација.

Специјално обучениот кадар ракува секогаш со голема грижа на вашите увозни / извозни активности и ви обезбедува најдобри можни решенија за вашите пратки.

Добивате веродостојни информации за моменталната мрежа за покривање на бараните дестинации, за Бродските превозни линии кои што ве служат, за сите транспортни и царински процедури што се потребни, за достапност на простор, просечно време на испорака, и секако сите трошоци за превоз.

Ќе ни биде драго да ви ги понудиме нашите понуди и услуги за вашите идни пратки. Претставник на одделот за продажба, ќе ги забележи вашите потреби и ќе ви понуди најконкурентна цена веднаш и одговорно!