• Ελληνικά
 • English
 • македонски јазик
 • Српски језик
 •   

  Έγγραφα Μεταφοράς Τελωνειακά

  Διαδικασίες διαμετακόμισης εμπορευματοκιβωτίων

  Λόγω της πλεονεκτικής γεωγραφικής του θέσης και των οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων του, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι ο μεγαλύτερος λιμένας διαμετακομιστικού εμπορίου της χώρας και εξυπηρετεί τις ανάγκες των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τις εισαγωγές / εξαγωγές από και προς όλα τα λιμάνια του κόσμου.

  Η εταιρεία FAIRPLAY Α.Ε. με πολυετή πείρα στην διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων έχει αναπτύξει πλούσιο πελατολόγιο και συνεργάτες στις βαλκανικές χώρες . Για τον άμεσο και σωστό συντονισμό των εργασιών μας, διατηρούμε γραφείο εντός της Ελευθέρας Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης, πλησίον του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ).

  Όταν ένα εμπορευματοκιβώτιο έχει τελικό προορισμό εκτός Ελλάδας, πρέπει κατά την άφιξη του πλοίου να γίνει η σχετική ενημέρωση από τον πράκτορα στον ΟΛΘ.

  Κατόπιν της εκφόρτωσης του πλοίου η ναυτιλιακή γραμμή εκδίδει τη σχετική διατακτική , η οποία ουσιαστικά είναι ο τίτλος κυριότητας του εμπορεύματος, σύμφωνα με τους όρους της φορτωτικής. Σε περίπτωση που ο παραλήπτης της φορτωτικής (consignee) είναι απευθείας η ξένη εταιρεία, τότε θα χρειαστούν οι αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις από την εταιρεία προς την ναυτιλιακή γραμμή και τον ΟΛΘ για την παραλαβή της διατακτικής και κατ’ επέκταση του εμπορεύματος από τον πράκτορα.

  Η διαδικασία παράδοσης εμπορευματοκιβώτιων με τελικό προορισμό μη κοινοτικές χώρες γίνεται με το καθεστώς τελωνειακής διαμετακόμισης Τ1, ενώ για κοινοτικές χώρες π.χ. Βουλγαρία με το καθεστώς Τ2. Πέρα της Διατακτικής, θα χρειαστούν και τα εξής έγγραφα:

  • Bill of Lading
  • Commercial Invoice
   Εμπορικό Τιμολόγιο, από την εταιρεία του εξωτερικού με αναλυτική περιγραφή των εμπορευμάτων, τιμή μονάδος, συνολική αξία και τους όρους μεταφοράς (incoterms).
  • Packing List
   Κιβωτολόγιο το οποίο αναφέρει αναλυτικά το περιεχόμενο για κάθε κιβώτιο με μικτό και καθαρό βάρος.
  • Quality Certificates
   Πιστοποιητικά ποιότητας των εμπορευμάτων όπως: Declaration of Conformity, CE Certificate, OEKOTEX, CITES Certificate of Origin κλπ. (κατά περίπτωση και εφόσον απαιτούνται).

  Σημειώνεται ότι από τις 30/10/2020, για κάθε φορτίο που εξέρχεται από την Ελεύθερη ζώνη του ΟΛΘ εφαρμόζεται η Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα BTX.

  Η βεβαίωση εκδίδεται για όλα τα εμπορεύματα (ενωσιακά ή μη) ανεξάρτητα από τον τρόπο μεταφοράς τους και ανεξάρτητα από τον προορισμό τους (εισαγωγή – εξαγωγή – διαμετακόμιση – κοινοτική απελευθέρωση).

  H φόρτωση του εμπορευματοκιβωτίου γίνεται κατόπιν εντολής του παραλήπτη ο οποίος, εκτός από τα παραπάνω έγγραφα, πρέπει να αναφέρει το τελωνείο προορισμού και το τελωνείο διέλευσης, καθώς επίσης και τον αριθμό πινακίδας του φορτηγού εφόσον αναλαμβάνει αυτός την μεταφορά.

  Τα φορτηγό πρέπει να φέρει τα απαραίτητα έγγραφα και να είναι πιστοποιημένο για διεθνή μεταφορά.

  Όλα τα παραπάνω έγγραφα και πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμα μια εργάσιμη ημέρα πριν από την έξοδο του εμπορευματοκιβωτίου από το λιμάνι.

  Στην τελωνειακή διαμετακόμιση απαιτείται η χρήση τελωνειακής εγγύησης για να εξασφαλιστεί η καταβολή των δασµών και άλλων επιβαρύνσεων, όταν γεννάται (τελωνειακή) οφειλή κατά τη διάρκεια μιας πράξης διαµετακόµισης.

  Το ποσό της εγγύησης πρέπει να υπολογίζεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει το πλήρες ποσό της (τελωνειακής) οφειλής που ενδέχεται να γεννηθεί και δεσμεύεται μέχρι τον εκτελωνισμό του φορτίου στο τελωνείο προορισμού, όταν αφορά ενδοκοινοτική μεταφορά, και το τελωνείο διέλευσης όταν αφορά μεταφορά σε μη κοινοτική χώρα.

  Η εταιρεία FAIRPLAY Α.Ε. έχει καταθέσει στο Ελληνικό Τελωνείο τραπεζική εγγύηση μεγάλης αξίας έτσι ώστε να μπορούμε να διασφαλίσουμε την τελωνειακή μεταφόρτωση των εμπορευμάτων των πελατών μας καλύπτοντας την τελωνειακή εγγύηση που προκύπτει σε κάθε περίπτωση.

   
  Σχετικά με τον αρθογράφο
   
     error: Content is protected !!