• Ελληνικά
 • English
 • македонски јазик
 • Српски језик
 •   

  Θαλάσσιες Μεταφορές Αγαθά Τελωνειακά

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ

  H Fairplay Forwarding, μέλος του Ομίλου Κοσμάτος, ασχολείται μεταξύ άλλων με τη θαλάσσια μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων από και προς την Ελλάδα, ενώ εξειδικεύεται και στη μεταφορά συγκεκριμένων αγαθών όπως αυτών του καπνού και των προϊόντων του.

  Σαν καπνό και προϊόντα καπνού εννοούμε για λόγους κατανόησης τα αποξηραμένα καπνά, τον λεπτοκομμένο καπνό, τα τσιγάρα, κλπ.

  Η μεταφορά του καπνού και των προϊόντων του, τόσο στην εισαγωγή όσο και στην εξαγωγή, περιλαμβάνει μία γκάμα από διαφορετικά είδη και έχει αρκετές απαιτήσεις που την καθιστούν μία ιδιαίτερη μεταφορά εμπορευμάτων. Παρακάτω θα αναφέρουμε τις διαδικασίες μεταφοράς τους, καθώς και τις συνθήκες που απαιτούνται, έτσι ώστε να μεταφέρονται με ασφάλεια.

  Η συσκευασία του καπνού ποικίλει ανάλογα με την κατάστασή του και μπορεί να είναι σε δεσμίδες φύλλων, δέματα, ξύλινα κιβώτια, κιβώτια από χαρτόνι, σάκους από γιούτα. Ο αποξηραμένος καπνός είναι ευπαθές προϊόν, μεταφέρεται σε δέματα ή σε ξύλινα κιβώτια και είναι επιρρεπής στην ανάπτυξη μούχλας, καθώς και στην προσβολή από έντομα τα οποία προκαλούν τη φθορά του. Υπόκειται σε διαδικασία αποξήρανσης, είτε σε ειδικούς κλιβάνους, είτε στον αέρα και κάτω από σκιά, είτε στον ήλιο ανάλογα με την ποικιλία του. Στη συνέχεια πραγματοποιείται ο αποκαπνισμός (fumigation) του προϊόντος κατά τη διάρκεια της αποθήκευσής του σε αποθήκες με στεγνό, σκοτεινό και όσο το δυνατό στεγανό περιβάλλον. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία του αποκαπνισμού γίνεται αποσφράγιση της αποθήκης και καλός αερισμός του προϊόντος, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί η φόρτωση στο εμπορευματοκιβώτιο. Ο λεπτοκομμένος καπνός, καθώς και τα τσιγάρα, μεταφέρονται σε χαρτοκιβώτια τύπου C48 τα οποία στοιβάζονται το ένα επάνω στο άλλο καλύπτοντας το σύνολο του εμπορευματοκιβώτιου. Στην περίπτωση των τσιγάρων η στοιβασία των χαρτοκιβωτίων γίνεται συνήθως με το χέρι χωρίς τη χρήση παλλετοφόρων, για να αποφευχθούν τυχόν ζημιές στη συσκευασία ή στο έτοιμο προϊόν.

  Η μεταφορά του καπνού και των προϊόντων του πραγματοποιείται κατά το πλείστον σε εμπορευματοκιβώτια 40 ποδών, καθώς λόγω του χαμηλού βάρους του φορτίου επιτυγχάνουμε την διπλάσια ογκομετρική ποσότητα από αυτή που μπορεί να φιλοξενήσει ένα 20ποδο εμπορευματοκιβώτιο. Τα εμπορευματοκιβώτια τα οποία επιλέγονται για τη μεταφορά πρέπει να είναι καθαρά, χωρίς σκουριές, οπές, υγρασία και απαλλαγμένα από οσμές. Η χρονική διάρκεια της μεταφοράς δεν επηρεάζει την ποιότητα του φορτίου. Η ποιότητα του φορτίου μπορεί να επηρεαστεί από την ύπαρξη υγρασίας λόγω ενδεχόμενης οπής στο εμπορευματοκιβώτιο, γι’ αυτό και η επιλογή των εμπορευματοκιβωτίων πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή.

  Για την εισαγωγή ή εξαγωγή του καπνού και των προϊόντων του απαιτείται από την εισαγωγική ή εξαγωγική εταιρία η καταβολή εγγυήσεων στο τελωνείο. Οι εγγυήσεις αυτές ορίζονται ανάλογα με τις ποσότητες των προϊόντων που πρόκειται να εισαχθούν / εξαχθούν.

  Πώς ορίζεται όμως πρωτίστως το ύψος των εγγυήσεων κατά την εισαγωγή;

  Στις αρχές κάθε έτους το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει τους επιβαλλόμενους δασμούς στον καπνό και στα τσιγάρα οι οποίοι υπολογίζονται ανά μονάδα βάρους με βάση τις ποσότητες που μεταφέρθηκαν την προηγούμενη χρονιά. Ανάλογα με το ύψος του κατά μονάδα δασμού η κάθε εταιρία ενημερώνει το αντίστοιχο τελωνείο εισαγωγής για τις ποσότητες των εμπορευμάτων που πρόκειται να εισαχθούν και αντιστοίχως ορίζονται από το τελωνείο οι χρηματικές εγγυήσεις που πρέπει να καταβληθούν από την επιχείρηση για την εισαγωγή. Με την παραλαβή του εμπορεύματος στην τελωνειακή αποθήκη της εταιρίας αποδεσμεύεται η χρηματική εγγύηση η οποία στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενδεχόμενη εξαγωγή της εταιρίας. Εάν υπάρχει φορτίο προς εξαγωγή η εγγύηση θα αποδεσμευτεί, όταν το πλοίο περάσει τα χωρικά ύδατα της χώρας εξαγωγής. Στην αντίθετη περίπτωση η εγγύηση θα ξαναχρησιμοποιηθεί για νέα εισαγωγή καπνού ή προϊόντων καπνού της εταιρίας.

   
  Σχετικά με τον αρθογράφο
   
     error: Content is protected !!