• Ελληνικά
 • English
 • македонски јазик
 • Српски језик
 •   

  Θαλάσσιες Μεταφορές Αγαθά

  Φόρτωση / Εκφόρτωση αλάτι χύδην

  Ο Όμιλος Κοσμάτος, ενεργώντας ως πράκτορας πολλών και διαφορετικών χύδην φορτίων, διαθέτει πολυετή εμπειρία σε ότι αφορά την θαλάσσια μεταφορά, την διαχείριση φόρτωσης και εκφόρτωσης τους.
   
  Ένα από τα πολλά φορτία που αναλαμβάνει το πρακτορείο μας είναι το Αλάτι. Χύδην αλάτι από αλυκές της Αιγύπτου και της Τυνησίας.
   
  Παρακάτω θα βρείτε κάποιες σημαντικές πληροφορίες για την προετοιμασία απαραίτητων προϋποθέσεων και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών φόρτωσης και εκφόρτωσης του Αλατιού (βρώσιμου και “δρόμου – χιονιού”):
   
  Κατά την προετοιμασία φόρτωσης και τη μεταφορά του Αλατιού:
  • Προτιμάται πλοίο box type, για την ευκολότερη φόρτωση και εκφόρτωση του φορτίου.
  • Ενδείκνυται η επιλογή πλοίου, του οποίου τα προηγούμενα δύο φορτία δεν αποτελούν είδη που δυνητικά θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ποιότητα του αλατιού (ενδεικτικά: γυαλί, καλαμπόκι, κάρβουνο κλπ.).
  • Κρίνεται απαραίτητο το σχολαστικό καθάρισμα του αμπαριού καθώς και το βάψιμο / άσπρισμα του χώρου που θα τοποθετηθεί το αλάτι, για το λόγο ότι αφενός το αλάτι είναι ευαίσθητο προϊόν που απορροφά οσμές, ιδιαιτέρως όταν το μεταφερόμενο αλάτι είναι βρώσιμο, κι αφετέρου το αλάτι μπορεί να προκαλέσει διάβρωση των τοιχωμάτων και του δαπέδου του αμπαριού.
  • Ελέγχεται η απόλυτη στεγανότητα του χώρου και η εξασφάλιση της απουσίας οποιασδήποτε δημιουργίας ή εισχώρησης υγρασίας στο αμπάρι (από ρωγμές ή ανοίγματα), κάτι που θα αποβεί καταστροφικό τόσο για το ίδιο το αλάτι (κυρίως το βρώσιμο) όσο και το πλοίο (επικίνδυνος ο συνδυασμός αλατιού με νερό για τον χάλυβα).
  • Σε συνέχεια του ως άνω, ιδιαίτερη προσοχή συνίσταται στον κίνδυνο εμφάνισης υγρασίας σε όλα τα στάδια πριν τη φόρτωση, κατά τη διάρκεια της φόρτωσης, αλλά και στη μεταφορά του αλατιού, διότι μπορεί να προκληθεί σκουριά, η οποία θα αλλοιώσει υπερβολικά την ποιότητα του αλατιού.
  • Καθίσταται σαφές ότι όλα τα παραπάνω πρέπει να ελέγχονται πριν την έναρξη της φόρτωσης από πιστοποιημένους επιθεωρητές που διορίζονται από το P&I του πλοίου οι οποίοι εκδίδουν πιστοποιητικό καταλληλότητας κυτών.
   
  Κατά την άφιξη του Αλατιού στο χώρο παράδοσης:
  • Πρέπει να διασφαλίζονται οι συνθήκες και τα μέσα εκφόρτωσης του αλατιού.
  • Έλεγχος καθαρότητας κρηπιδώματος όπου θα τοποθετηθεί το αλάτι κατά την εκφόρτωση.
  • Έλεγχος καταλληλότητας μέσων εκφόρτωσης.
  • Μελέτη καιρικών συνθηκών (δεν πραγματοποιείται εκφόρτωση με βροχή).
  • Το βρώσιμο αλάτι πρέπει αμέσως να μεταφέρεται σε κλειστό χώρο / αποθήκη, δεν πρέπει να μένει καθόλου εκτεθειμένο σε αντίθεση με το αλάτι “δρόμου – χιονιού” το οποίο μπορεί να μείνει εκτεθειμένο για λίγες ημέρες.
   
  Η τήρηση όλων των προδιαγραφών που απαιτούνται για ένα τόσο ιδιαίτερο προϊόν όπως το αλάτι, μέσα από ενδελεχή και διαρκή έλεγχο από το στάδιο της επιλογής και προετοιμασίας του χώρου και του μέσου μεταφοράς μέχρι και το χρόνο μεταφοράς και άφιξής του στο λιμάνι προορισμού, θα αποτελέσει εχέγγυο για την παράδοση ενός άρτιου προϊόντος, που θα διατηρήσει αναλλοίωτη την αρχική ποιότητα του προς τον παραλήπτη.
   
  Σχετικά με τον αρθογράφο
   
     error: Content is protected !!