Θαλάσσιες Μεταφορές Έγγραφα Μεταφοράς

Τύποι φορτωτικών για τις περιπτώσεις των θαλάσσιων μεταφορών

Η φορτωτική (Bill of Lading) είναι το σημαντικότερο έγγραφο στο εμπόριο μέσω θαλάσσης. Είναι ένας τίτλος ιδιοκτησίας, ένα αξιόγραφο που ...

Περισσότερα »


Τελωνειακά

Τύποι και διαδικασίες τελωνειακών ελέγχων

Η εμπορευματοκιβωτίωση των φορτίων (containerization) έφερε την επανάσταση στον χώρο της μεταφοράς καθιστώντας δυνατή την μετακίνηση μικρών ποσοτήτων εμπορευμάτων, την ...

Περισσότερα »


Αποθήκευση Εφοδιαστική Αλυσίδα

Τι είναι η Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα;

Ποιες οι διαφορές της από την Διαχειριστική Αλυσίδα κανονικής ροής; Ένας από τους κυριότερους στόχους των Logistics είναι η ελαχιστοποίηση ...

Περισσότερα »


Θαλάσσιες Μεταφορές Θέματα Πλοιοκτητών

Ποιες είναι οι διαδικασίες που απαιτούνται για αλλαγές πληρωμάτων στην Ελλάδα;

Η Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων επιτρέπει αλλαγές πληρωμάτων μόνο σε αναγνωρισμένα σημεία εισόδου στην Ελλάδα. Σε εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις, επιτρέπεται ...

Περισσότερα »


Αποθήκευση Επικίνδυνα Εμπορεύματα

Ποιες είναι οι κλάσεις των Επικίνδυνων Εμπορευμάτων βάσει Συμφωνίας ADR;

Η πρώτη ενέργεια που απαιτείται κατά την επεξεργασία, συσκευασία ή μεταφορά των Επικίνδυνων Εμπορευμάτων είναι η σωστή ταξινόμησή τους έτσι ...

Περισσότερα »


Σκάφη Αναψυχής

Ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ «ιδιωτικών» και «επαγγελματικών» σκαφών αναψυχής σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία

Τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής χωρίζονται βάση της σημαίας τους σε Κοινοτικά και Μη Κοινοτικά. Ιδιωτικά σκάφη αναψυχής με σημαία μη Ευρωπαϊκής ...

Περισσότερα »


Αποθήκευση Επικίνδυνα Εμπορεύματα

Τι είναι η Συμφωνία ADR (Accord Dangerous Routier)?

Η ADR, Ευρωπαϊκή Συμφωνία Σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς, είναι η Συμφωνία που ρυθμίζει την ...

Περισσότερα »


Νομικά Θέματα Ευθύνη κατά τη μεταφορά

Μορφές παροχής υπηρεσιών μεταφοράς με εμπορευματοκιβώτια και κατανομή των ευθυνών σε περίπτωση πλημμελούς εγκιβωτίωσης

Σε περίπτωση οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων, κατά την διαδικασία εκτέλεσης αναμειγνύονται περισσότερα του ενός μέρη. Υπάρχει ο φορτωτής, ο μεταφορέας, ενδεχομένως ...

Περισσότερα »