Naše Usluge

Cosmatos Shipping Services je vodeća Grupe kompanija , sa intenzivnim aktivnostima u širokom spektru usluga i stručnosti pretovara tereta. Polazeći od toga da predstavljamo Grčke i strane brodovlasnike, služimo brodove u svim Grčkim lukama, koordiniramo I teretne operacije rukovanje i nudimo kompletan asortiman multimodalnih transportnih usluga u Grčkoj, Kipru i svim balkanskim državama.

Procesom stalnog usavršavanja i prilagođavanje promenljivim potrebama i izazovima našeg vremena, pružamo puno planiranje i koordinaciju uvoza i izvoza konvencionalnog i kontejnerskog tereta od I do svih destinacija širom sveta.

Od opštih teretnih brodova, rasutih tereta, brodovima za krstarenje i tankera do jahte, pomorskih brodova i Ro / Ro je, sve služimo sa istim visokim standardima profesionalizma.

Nudimo planiranje projekta, usluge podizanje i poseban prevoz velikih i teških tereta za naftu i gas, električne i industrije vetra.