Čartering

Naša kompanija se obavezuje da pronađe teret i brod bilo koje vrste za svoje klijente i takođe će preuzeti odgovornost za bezbedan transport tereta u lukama Mediterana i Crnog mora, kao i u širi okolni region. Dugogodišnja skladna saradnja sa velikim brodskim kompanijama širom sveta omogućava nam da dostava našim klijentima, kako unutar tako i van Grčke,bude na najvišem standardu.

  • Bliski odnosi sa vlasnicima i Charterer kompanijama
  • Uslađivanje tereta sa brodova & obratno
  • Glavni transferi na Mediteraskom & crnom moru
  • Izbor odgovarajuće nosivosti na nivou tržišta
  • Potrebe Charterers ‘
  • 24 časovo praćenje