Cosmatos Brodkse Usluge

Cosmatos brodkse usluge osnovan je 1972. godine u Solunu, u severnoj Grčkoj, a od tada je izrastao u jednu od najznačajnijih brodskih kompanija sa sedištem u luci Soluna.

Procesom stalnog usavršavanja i prilagođavanje promenljivim potrebama i izazovima našeg vremena, pružamo puno planiranje i koordinaciju uvoza i izvoza, konvencionalnog i kontejnerskog tereta, od i do svih destinacija širom sveta.

Naše polje ekspertize obuhvata sledeće oblasti: