Косматос поморски услуги

Косматос Поморски Услуги е основана во 1972 година во Солун, Северна Грција, која што прерасна во една од најважните поморски компании со седиште на Солунското пристаниште.

Со постојано усовршување и приспособување кон променливите потреби и предизвици, нудиме целосно планирање и координација на увоз и извоз на конвенционални и товарни контејнери од и до сите дестинации во целиот свет.

Нашата област на експертиза ги вклучува следните области: